Contact

Inspectoratul Teritorial

de MuncaツOLT
Slatina, Aleea

Tineretului, nr.1
Telefon:
0249439283

0249432131

Fax:
0249439397

Relatii cu presa:

Purtator de cuvant:

Tuca Bogdan

Tel:0249.439.283 int.111

itmolt@itmolt.ro

bogdan.tuca@itmolt.ro

Adresa email pentru transmitere carti de identitate

in format electronic (conf.OUG 41/2016):

copieci@itmolt.ro

Munca la negru


ツツツSesizarile privind munca

ツツツ"LA NEGRU"ツse pot face:

ツツツ1. In scris la sediul

ツツツ Inspectoratului Teritorial

ツツツde Munca OLT
ツツツ2. La adresa de e-mail:
ツツツitmolt@itmolt.ro

Cine este online

Avem 4 vizitatori online

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
IN ATENTIA ANGAJATORILOR !!!

IMPORTANT!!!

Potrivit prevederilor Art.2 alin.(1)-(2) din Ordonanta de Urgenta nr.41/2016, adresa de e-mail la care poate fi transmisa copia in format electronic dupa cartea de identitate este:ツツ Aceastト adresト de e-mail este protejatト de spamboナ」i; aveナ」i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Prin alegerea modalitatii de transmitere elctronica a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, intarzierea in primirea datelor si alte evenimente similare, care tin de circulatia datelor prin internet. Autoritatea publica nu raspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational. In cazul in care nu primiti mesaj de confirmare in maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, va recomandam sa va adrsati telefonic.

ツOrdinul Ministrului M.F.P.S.V.nr.2263/2016

Va informam ca in MO al Romaniei partea I nr. 991 / 08.12.2016 a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si persoanelor Varstnice nr. 2263 / 2016 privind procedura de transmitere a datelor cu privire la toate categoriile de personal plトフit din fonduri publice in Registrul Public.

Va atentionam ca termenul prevazut in ordinul mai sus precizat pentru transmiterea datelor pentru luna noiembrie 2016 este de 10 zile de la data publicarii acestuia in MO.

REVISAL HG 500/2011

In data de 25.11.2016 a fost publicata veriunea noua a aplicatiei Revisal 6.0.6. Pentru detalii, urmariti https://www.inspectiamuncii.ro/reges

Va anuntam publicarea unei noi versiuni a aplicatiei Revisal 6.0.5 in data de 29.04.2016 care cuprinde actualizari ale codului COR precum si o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES: http://www.inspectiamuncii.ro/reges

Versiunea curenta Revisal 5.0.8 si versiunea noua Revisal 6.0.4 vor functiona in paralel pentru o perioada de cel putin doua luni. In aceasta perioada vor fi preluate ambele versiuni de registru.
VERSIUNEA NOUト A APLICAナ「IEI REVISAL CONFORM HOTト3テ3II DE GUVERN NR. 1.105/2011 PRIN CARE SUNT MODIFICATE PREVEDERILE HOTト3テ3II DE GUVERN NR. 500/2011

- REVISAL 6.0.5(PENTRU WINDOWS XP / VISTA / 7)
-
GHID DE INSTALARE ナ曵 UTILIZARE (FORMAT .PDF - PORTABLE DOCUMENT FORMAT)


REGISTRE ZILIERI

Pentruツcumpararea acestor registreツsunt necesare urmatoarele documente:

- cerere TIP pentru eliberare registru zilieri;delegatie speciala pentru ridicarea registrului;ツcopie BI/ci

- copieツcertificat de inmatriculare (cod caen)

-ツ79.20 lei costul unui exemplarツregistru

Registrele se pot ridica zilnic de Luni pana Vineri intre orele 9 - 15 de la sediul ITM Olt, etajul II.

 
Cadrul de functionare
Inspectoratul Teritorial de MuncaツOLT ツisi propune sa vina in intampinarea agentilor economici, sindicatelor si salariatilor cu prezentarea reglementarilor in vigoare privind incadrarea in munca, modificarea si incetarea raportului juridic de munca precum si a raportului de serviciu, acordarea drepturilor salariale si alte drepturi de personal, incadrarea locurilor de munca cu conditii deosebite etc.

Inspectoratul Teritorial de munca OLT este unitatea cu personalitate juridica aflata in subordinea Inspectiei Muncii Bucuresti, organ al administratiei publice centrale aflata in subordinea MMSSF .

 

Scopul Inspectoratului Teritorial de Munca este urmarirea テョndeplinirii obligatiilor legale si respectarea legislatiei muncii de catre angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum si alte categorii de angajatori.

Organizarea si functionarea Inspectoratul Teritorial de Munca sunt reglementate de Legea nr. 108/1999 cu modificarile si reglementarile ulterioare si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin HGR nr.767/1999.
 
SALARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE

ツツツ

HOTト3テ3EA nr. 1 din 6 ianuarie 2017

ART. 1

ツツツ テ始cepテ「nd cu data de 1 februarie 2017, salariul de bazト minim brut pe ナ」arト garantat テョn platト, sumト stabilitト テョn bani care nu include sporuri ナ殃 alte adaosuri, se stabileナ殳e la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, テョn medie, pe lunト, テョn anul 2017, reprezentテ「nd 8,735 lei/orト.

ツツツ ART. 2

ツツツ (1) Stabilirea salariului de bazト sub nivelul celui prevトホut la art. 1 constituie contravenナ」ie ナ殃 se sancナ」ioneazト cu amendト de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncト テョn care salariul minim este stabilit sub cel menナ」ionat テョn prezenta hotトビテ「re, テョn mトピura テョn care, potrivit legii, fapta nu constituie infracナ」iune.

ツツツ (2) Constatarea contravenナ」iei ナ殃 aplicarea sancナ」iunii prevトホute la alin. (1) se fac de cトフre personalul Ministerului Muncii ナ殃 Justiナ」iei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncト judeナ」ene ナ殃 al municipiului Bucureナ殳i, テョmputernicit, dupト caz, prin ordin al ministrului muncii ナ殃 justiナ」iei sociale.

ツツツ (3) Prevederile alin. (1) ナ殃 (2) se completeazト cu dispoziナ」iile Ordonanナ」ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenナ」iilor, aprobatト cu modificトビi ナ殃 completトビi prin Legea nr. 180/2002, cu modificトビile ナ殃 completトビile ulterioare.

ツツツ ART. 3

ツツツ La data prevトホutト la art . 1, Hotトビテ「rea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bazト minim brut pe ナ」arト garantat テョn platト, publicatト テョn Monitorul Oficial al Romテ「niei, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, se abrogト.

 

Formular de contact


Specificati numele, adresa de e-mail, subiectul si mesajul dumneavoastra.


Program de lucru

La ghiseele institutiei:

Preluare Revisal

Eliberare carnete de munca

LUNI - MARTI - JOI

8.00 - 16:30

MIERCURI - 8.00 - 18.30

VINERIツ- 8:00 - 16:30

La secretariatul institutiei:

LUNI-JOI: 8.00-16.30

VINERI: 8:00-14:00

Program de audiente

INSPECTOR SEF

VINERI : 11.00 - 14.00

INSPECTOR SEF
ADJ. RM

JOI: 8.30 - 10.30

INSPECTOR SEF
ADJ. SSM

MIERCURI: 8.30 - 10.30

Inscrierea pentru audiente

se poate face telefonic (0249.439.283),

prin email (itmolt@itmolt.ro) sau

la secretariatul institutiei (la etajul IV).

Cartile de identitate in format electronic

se pot transmite conform OUG 41/2016

la urmatoarea adresa de e-mail:

copieci@itmolt.ro

Sondaj

Ce opinie aveti despre informatiile din acest site ?